Rozpis závodu

ČESKÝ POHÁR ŠTAFET, ČESKÁ LIGA KLUBŮ (B)
6. kola Českého poháru štafet, 6. kola České ligy klubů (B) a veřejného závodu štafet

Pořádající orgán:

Český svaz orientačního běhu

Pořádající subjekt: Sportovní klub lyžování a orientačního běhu Nová Paka
Datum: Neděle 7. září 2008
Centrum: Borovnička
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum závodu0 m
Centrum závodu – start0 m
Centrum závodu – cíl0 m
Prezentace: V sobotu 6.9.2008 dopoledne v centru 5.závodu ČPŠ, ČLK od 8:00 do 10:00 hod.
V sobotu 6.9.2008 odpoledne v centru závodu ŽA-sprint od 14:00 do 18:00 hod.
V neděli v centru závodu od 8:00 do 9:00 (pouze výjimečné změny v soupiskách).
Start 00: 9:30 hod., hromadný start prvních úseků ve vlnách podle kategorií.
Kategorie: Český pohár štafet: H18, H21, D18, D21,
Veřejný závod:        H14, D14, H105, H140, H165, D105, D140, OPEN
Štafety se běží jako tříčlenné. U kategorií H,D105, H,D140, H165 znamená číslo v označení kategorie minimální součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je minimální věk 35 let, v kategorii OPEN je složení štafet libovolné bez omezení věku, pohlaví a oddílové příslušnosti. V závodě Českého poháru štafet budou vyhlášeny jenom oddílové (klubové štafety).
Přihlášky: Do 22. srpna 2008 na e-mail adresu: jaroslav.kaliban@qscomp.cz (přihláška je přijata, až obdržíte kladnou odpověď).
Soupisky: Preferujeme vyplnit soupisky včetně čísel SI čipů předem zasláním na e-mail adresu: kalibani@quick.cz do soboty 6.9.2008 do 21 hodin. Výjimečně lze odevzdat nejpozději při sobotní prezentaci do 18:00. V neděli 7.9.2008 budeme provádět pouze změny v soupiskách z vážných důvodů (např. zranění při sobotním závodě)
Vklady: D14, H14:250,- Kč
OPEN:300,- Kč
ostatní kategorie:450,- Kč
zapůjčení SI čipu:40,- Kč
Přihláška po termínu jen podle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.
Úhrada: Na účet číslo 1160701329/0800 (majitel účtu SK LOB Nová Paka). Variabilní symbol uveďte ve tvaru 79xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB 2008.
Mapa: 1:10.000, E=5m, stav léto 2008, hlavní kartograf Zdeněk Novák, mapový klíč ISOM, mapa bude vodovzdorně upravena, formát A4.
Tratě: Délky tratí se řídí platným Soutěžním řádem pro závody soutěží ČSOB v OB a Prováděcími předpisy k soutěžím ČSOB v OB 2008.
Terén: Klasický středoevropský terén, mírně členitý s okrajovými svahy v S části, porostově rozmanitý, v části nepřehledné hustníky s různou průběžností, místy kameny a skalky, v části rovinatý čistý les s hustou sítí vodotečí.
Parkování: Auta na louce u centra závodu, parkovné 20 Kč. Autobusy po vystoupení závodníků u centra závodu odjedou parkovat na odstavné plochy v Mostku nebo v Borovničce, parkovné nebude vybíráno.
Systém ražení: Elektronický systém SportIdent (jeden čip lze použít v závodě pouze jednou).
Ubytování: Zajišťuje pořadatel sobotního 5.závodu ČPŠ, ČLK. Informace na stránkách STH http://skstudenec.cz/oos/stafety
Stravování: V centru závodu bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.
Funkcionáři: Ředitel: Jaroslav Kalibán
Hlavní rozhodčí: Václav Farář, R1
Stavitel tratí: Jiří Novák, R2
Informace: Na stránkách závodu http://www.npa.cz/zavody/stafety2008
Jaroslav Kalibán   mobil: 608420228    e-mail: jaroslav.kaliban@qscomp.cz
Karel Novák          mobil: 724035919    e-mail: novico@seznam.cz
Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti.
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.
Předpis: Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží ČSOB v OB 2008 a Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB v OB 2008.
Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne 25.6.2008
Aktualizováno: 9. září 2008   |   Webmaster   |   © 2008, SK LOB Nová Paka