Český svaz orientačního běhu a SK Lyžování a orientačního běhu Nová Paka

P O K Y N Y

6. kolo Českého poháru štafet, 6. Kolo České ligy klubů, veřejný závod
Datum: neděle 7. září 2008
Centrum závodu: Borovnička – louka na JZ okraji lesa u silnice mezi obcemi Mostek a Borovnička. Doporučujeme oddílové stany.
Parkování: Auta na louce u shromaždiště za poplatek 20 Kč. Pozor! Příjezd na louku a odjezd z louky je jednosměrný. Dbejte pokynů pořadatelů. Autobusy u centra závodu vyloží závodníky a odjedou parkovat do Mostku. Při příjezdu od Mostku se autobusy otočí na točně místní dopravy v Borovničce. Parkování autobusů je bez poplatku.
Prezentace: V sobotu 6.9.2008 dopoledne v centru STH od 8:00 do 10:00 hod.
V sobotu 6.9.2008 odpoledne v centru závodu VRL od 14:00 do 18:00 hod.
V neděli 7.9.2008 v centru závodu od 8:00 do 9:00 budou prováděny pouze výjimečné změny v soupiskách.
Soupisky: Při prezentaci obdržíte tiskopisy soupisek, které vyplněné odevzdáte nejpozději při závodě ŽA sprint ve Vrchlabí do 18:00 hod. Vyplněné soupisky lze také zaslat na e-mailovou adresu kalibani@quick.cz do soboty 6.9.2008 do 21:00 hod. Tiskopis soupisky je k dispozici na stránce závodu. V neděli 7.9.2008 již nebudeme soupisky přijímat, budeme provádět pouze změny v soupiskách z vážných důvodů.
Kategorie: Český pohár štafet H18, H21, D18, D21
Veřejný závod        H14, H105, H140, H165, D14, D105, D140, OPEN
Štafety se běží jako tříčlenné. U kategorií H,D105, H,D140, H165 znamená číslo v označení kategorie minimální součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je minimální věk 35 let, v kategorii OPEN je složení štafet libovolné bez omezení věku, pohlaví a oddílové příslušnosti.
Startovní čísla: Startovní čísla budou vydána zástupcům oddílů v neděli 7.9.2008 na prezentaci od 8:00 do 9:00 hod. Závodníci je odevzdají v cíli po doběhu.
Počet teček na startovním čísle = číslo úseku.
Start: 00 = 9:30 hod., hromadný start prvních úseků ve vlnách podle kategorií
Startovní vlny: 00 - H21
05 - D18, H105
10 - D21, D105
15 - H18, D140, H140
20 - D14, H14, H165, OPEN
Průběh závodu: Závodníci prvních úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 4 minuty před startem své kategorie. Na vstupu do tohoto prostoru si vynulují a zkontrolují svůj čip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na začátek orientace.
Závodník dobíhající od sběrné kontroly na předávku odhodí na označeném místě mapu, orazí cílovou kontrolu, poté předá dotykem rukou dalšímu úseku a vyčte si svůj čip. Závodníci dalších úseků si na vstupu do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si sami odeberou ve výdejně map mapu s označením shodným se svým startovním číslem a úsekem (mapa je na rubu označena číslem štafety / číslem úseku). Každý závodník si sám ručí za odebrání správné mapy. Poté pokračují povinným úsekem na začátek orientace.
Všichni závodníci probíhají 3 až 8 min před koncem závodu shromaždištěm tzv. diváckým úsekem, který je pro všechny závodníky povinným úsekem.
Pořadí závodníků třetích úseků v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čáru. Po proběhnutí cílové čáry musí závodníci posledních úseků zachovat doběhové pořadí až do okamžiku oražení cílové jednotky.
Ukázka předávky bude předvedena pře startem štafet v 9:15 hod.
Mapa: Yperit 1:10.000, E 5m, stav léto 2008, autoři Z.Sokolář, R.Horký, Z.a J. Novákovi, formát A4, mapy jsou v mapníku pro všechny kategorie.
Mapy musí všichni závodníci odhodit na označeném místě v doběhovém koridoru. Vydány budou v prostoru prezentace po vyhlášení výsledků.
Terén: Klasický středoevropský terén, mírně členitý s okrajovými svahy v S části, porostově rozmanitý, v části nepřehledné hustníky s různou průběžností, místy kameny a skalky, v části rovinatý čistý les s hustou sítí vodotečí.
Závodní oblast: Všechny lesní prostory a část louky centra závodu, ohraničená kalouny, jsou zakázaným prostorem pro všechny přítomné na závodech. Závodníci do těchto prostor mohou vstupovat pouze v časovém intervalu mezi startem a proběhnutím cílovou čarou. Bezprostřední okolí sběrné kontroly je nepřístupné.
Systém ražení: Elektronický systém Sportident. Jeden SI čip smí být v závodě použit pouze jednou.
!!!Důležité upozornění: při závodě nebude možné použít SI čipy řady 8 a 9!!! Frekventované kontroly budou osazeny 2 SI jednotkami. V případě poruchy jedné SI jednotky je závodník povinen použít druhou SI jednotku. Použití mechanického ražení bude akceptováno pouze v případě, že v době průchodu kontrolou nebude funkční ani jedna SI jednotka.
Tratě:

Kategorie

Délka

Převýšení

Počet kontrol

Čas
divácký úsek - cíl

Start 
  9:30 = 00

Směrný čas

D14

3,3-3,5 km

70m

9-10

3-7 min

20

80 min

D18

4,5-4,8 km

105m

14-15

3-7 min

05

105 min

D21

5,5-5,7 km

115m

17-18

4-8 min

10

120 min

D105

4,1-4,3 km

90m

12-13

3-7 min

10

105 min

D140

3,7-3,9 km

90m

10-11

3-7 min

15

105 min

H14

3,8-4.0 km

85m

11-12

3-7 min

20

90 min

H18

6,7-6,9 km

145m

21-22

4-8 min

15

120 min

H21

7,6-7,9 km

185m

25-26

4-8 min

00

135 min

H105

5,3-5,5 km

110m

16-17

3-7 min

05

120 min

H140

4,3-4,6 km

95m

11-13

3-7 min

15

105 min

H165

4,2-4,5 km

90m

12-13

3-7 min

20

105 min

OPEN

4,6-4,7 km

100m

16

3-7 min

20

~110 min

Časový limit: 190 minut pro všechny kategorie.
Uzavření cíle: Ve 13 hodin.
Školka: Na shromaždišti v označeném stanu od 9:00 hod. do skončení závodu.
Občerstvení: V cíli voda se šťávou. V centru budou stánky s jídlem a pitím.
Šatny: Ve vlastních stanech na louce shromaždiště na vyhrazeném místě.
WC: TOI-TOI v centru závodu. !!Přísný zákaz znečišťování okolí!!
Mytí: V centru závodu v umyvadlech.
Zdravotní služba: První pomoc je zajištěna v cíli závodu.
Vyhlášení vítězů: Ve 13 hod. vyhlášení prvních třech štafet ve všech kategoriích mimo kategorie OPEN.
Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru. Konečné oficiální výsledky i s mezičasy budou zveřejněny na stránce závodu. Zúčastněným oddílům budou zaslány pouze v elektronické podobě na e-mailové adresy uvedené v přihlášce nebo v adresáři ČSOB 2008. V tištěné formě budou zaslány pouze oddílům na adresy zapsané na seznamu u prezentace za úhradu 50 Kč.
Protesty: U hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč, při oprávněném protestu bude vklad vrácen.
Jury: Členové jury budou určeny těsně před závodem zveřejněním na informační tabuli a v rozhlase.
Vzdálenosti: Centrum - parkoviště0 m
Centrum – výstup z autobusů500 m
Centrum – start, cíl0 m
Informace: Na stránkách závodu:   http://www.npa.cz/zavody/stafety2008
Jaroslav Kalibán:         mobil: 608 420 228, e-mail: kalibani@quick.cz
Karel Novák:               mobil: 724 035 919, e-mail: novico@seznam.cz
Funkcionáři závodu: Ředitel závodu: Jaroslav Kalibán  
Hlavní rozhodčí: Václav Farář, R1  
Stavitel tratí: Jiří Novák, R2  
Předpis: Soutěží se podle platných Pravidel pro závody OB, Soutěžního řádu soutěží ČSOB a Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB pro rok 2008.
Upozornění: Prosíme všechny účastníky závodu o důsledné udržování pořádku v celém prostoru centra závodu.
Zákaz vstupu do oplocenek a čerstvě vysázených pasek.
Zákaz vstupu na sběrnou kontrolu. Zůstávejte pouze ve vyhrazeném prostoru shromaždiště.
Poděkování: Lesům ČR s.p. a dalším majitelům lesa a přilehlých pozemků za bezproblémové jednání o vstup na jejich parcely.
Všem sponzorům za finanční a hmotnou podporu závodu.
Pořadatelé přejí všem závodníkům správný směr a pěkný sportovní zážitek na mapě YPERIT.
Aktualizováno: 9. září 2008   |   Webmaster   |   © 2008, SK LOB Nová Paka